ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: hrast
Klasa: selekt
lak mat zatvorena pora - transparent

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: hrast
Klasa: natur
lak mat zatvorena pora - transparent

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: hrast
Klasa: natur
lak mat otvorena pora bajc - bijeli

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: hrast
Klasa: rustik
lak mat otvorena pora - bajc antik

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: orah
Klasa: selekt
lak mat otvorena pora bajc - transparent

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: orah
Klasa: rustik
lak mat zatvorena pora - transparent

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: hrast
Klasa: selekt
lak mat otvorena pora - bajc naturalizato 45764

ZAVRŠNA OBRADA LAKIRANJEM

Drvo: hrast
Klasa: selekt
lak mat otvorena pora - bajc sivi 45770

TOP