SELEKT

Površina ujednačene boje, bez čvorova, bjelike i diskoloracija. Dozvoljeno: pojedinačne tamne kvržice do 2 mm i zdravi čvorovi u boji drveta do 5 mm.

NATUR

Površina sa jače izraženom strukturom i malim razlikama u boji drveta. Dozvoljeno: pojedinačne tamne kvržice do10 mm i zdrave u boji drveta do 20 mm.

RUSTIK

Površina sa jače izraženom strukturom i većim razlikama u boji drveta. Dozvoljeno: pojedinačne tamne kvrge do 25 mm i zdrave u boji drveta do 50 mm.

COUNTRY

Površina sa jače izraženom strukturom i većim razlikama u boji drveta. Dozvoljeno: pojedinačne tamne kvrge do 30 mm i zdrave u boji drveta do 80 mm.

TOP